Местни отряди за младежка активност

 Подбор и обучение на младежки посланици
Във връзка с реализирането на проект „Местни отряди за младежка активност“, Номер на проект: НПМ-014-П2-ТО4/2020, Номер на договор: 25-00-16/29.05.202, финансиран по НПМ от ММС

​На 22-27.07.2020г. се проведе дейността „Подбор и обучение на младежки посланици“. В рамките на дейността беше селектиран и подбран екип от младежки посланици, които да бъдат обучени за работа и активизиране на техни връстници от малки населени места. На младежите беше предоставена предварително подготвена програма за работа с младежи от малки населени места. В нея се включиха конкретни методи и елементи за мотивиране на младежите към инициативност на местно ниво и участие в обществените процеси. В рамките на двудневното обучение бяха селектирани и обучени 10 младежки посланици.