НОВИНИ

Заключително представяне на резултатите от проекта
Заключително представяне на резултатите от проекта

Заключително представяне на резултатите от проекта

Младежко овластяване и гражданска активност в област Благоевград
Младежко овластяване и гражданска активност в област Благоевград

Младежко овластяване и гражданска активност в област Благоевград

Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово
Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово

Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово

Младежко овластяване и гражданска активност в област Хасково
Младежко овластяване и гражданска активност в област Хасково

Младежко овластяване и гражданска активност в област Хасково

Подбор и обучение на младежки посланици
Подбор и обучение на младежки посланици

Подбор и обучение на младежки посланици

СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ
СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ

СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ

Стъпки за младежко овластяване и гражданска активност
Стъпки за младежко овластяване и гражданска активност

Стъпки за младежко овластяване и гражданска активност