Заключително представяне на резултатите от проекта

Във връзка с реализирането на проект „Местни отряди за младежка активност“, Номер на проект: НПМ-014-П2-ТО4/2020, Номер на договор: 25-00-16/29.05.202, финансиран по НПМ от ММС
На 14.09.2020 се проведе заключително представяне на резултатите от проекта. Нашите екипи организираха събитие за представяне на проекта и резултатите, както и организиране на дискусия с младежите. На събитието присъстваха представители на клуба и посланиците по проекта. Събитието се проведе в София.