Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово

Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово
 
Във връзка с реализирането на проект „Местни отряди за младежка активност“, Номер на проект: НПМ-014-П2-ТО4/2020, Номер на договор: 25-00-16/29.05.202, финансиран по НПМ от ММС
От 10–12.08.2020г. се проведе дейността „Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово“.
Дейността имаше за цел да представи на младежите от област Габрово различни механизми за овластяване, партньорство с местната власт, участие в процесите за взимане на решения и да ги стимулира към личностно и професионално развитие. За осъществяването на дейността бяха избрани 15 младежи, участвали в проучването, на възраст 16-25 години, които живеят в населените места от област Габрово. Тези 15 младежи бяха включени в специализирано 3-дневно обучение на тема „Структурен диалог, социална активност и ангажираност към проблемите и процесите в общността“, в град Габрово.
Обучението премина отлично и всички поставени цели бяха постигнати.
В резултат на дейността се подготвиха 15 младежи за активно включване в обществените процеси и за привличане и мотивиране на техните връстници към общи младежки каузи. Обучените младежи и проведените срещи с местната власт  успешно осигуриха устойчивост на младежкото овластяване и мотивацията на участниците за активно включване в подобряване на средата, в която живеят. В рамките на дейността младежите успешно формираха специфични умения и компетенции за личностно и професионално развитие, овластяване и мотивиране за активно участие в обществения живот. Планираха се различни инициативи за подобряване на средата и качеството им на живот и се представиха национални и европейски възможности. Младежите подготвиха атрактивен флашмопб, с цел да привлекат широката младежка общност и да я информират за проекта.
 
Проект „Местни отряди за младежка активност“, Номер на проект: НПМ-014-П2-ТО4/2020, Номер на договор: 25-00-16/29.05.202, финансиран по НПМ от ММС