НЕФОРМАЛНО УЧЕНЕ

Учене, което се извършва чрез планирани дейности (по отношение на обучителни цели и период) където се предоставя някакъв тип подкрепа на ученето (напр. отношения учащ-учител). То може да покрива програми за покриване на работни умения, грамотност за възрастни, основно образование за рано отпадналите от училище. В много чести случаи неформалното учене включва обучение на работното място, чрез което компаниите актуализират и подобряват уменията на работниците си (като компютърни и комуникационни умения), структурирано онлайн обучение (напр. използване на свободните образователни ресурси) и курсове, организирани от граждански организации за членовете и, целевите им групи или широката общественост).