СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ

Определете своята посока и цели
Какъв е проблемът?
Защо е от значение за нас?
Какво искаме да постигнем? Какви трябва да са конкретните резултати?
Къде се намираме в момента? Каква е позицията ни?
Към какво се стремим? Еднократна кампания или дългосрочна стратегия?
Кои взема решенията? Коя институция е отговорна за този проблем?
Кои са нашите потенциални партньори за решението на този проблем?
Как ще разберем дали сме постигнали целта си?