Спортен клуб по ракетлон Дружба е учреден през 2016 година, и е вписан от Софийски градски съд в регистъра за юредическите лица с нестопанска цел. Създаден е за осъществяване на дейност в обществена полза.
        Цели:
        Да развива спорта ракетлон и в частност спортовете бадминтон, скуош, тенис на маса и тенис в съответствие с действащото законодателство в страната; изгражда общност от физически лица занимаващи се активно и работещи за развитието и популяризирането на спорта ракетлон и съставящите го спортове по отделно; утвърждава културните и професионални отношения, основани на уважение на личността, почтеност, доверие и взаимопомощ; обезпечава условия за провеждане на спортни събития, подготовка и развитие на всички форми на практикуване на спорта ракетлон и съставящите го спортове по отделно за всички възрастови групи; развива спортна дейност сред хора с увреждания и хора в неравностойно положение; осъществява и насърчава развитието на младежки инициативи.
         Спортно състезателна дейност:
         СК по ракетлон Дружба от 2018 г. насочва дейноста си основно в развитието и практикуването на спорта бадминтон.
         Работи в тясно сътрудничество с училищата от кварталите Дружба 1 и Дружба 2 - 69 ОУ, 4 ОУ, 150 ОУ, 108 ОУ.
         Клубът води целогодишно спортно състезателна дейност в Бадминтон зала Европа, чийто принципал е Норд Спорт ЕООД, с който имат договорни взаимоотношения.
         Сформирани са подготвителни групи за деца и юноши:
Подготвителни групи деца – 6 гр. по 12 деца
Юноши и девойки – 4 гр по 8 юноши         
През 2019 година СК по ракетлон Дружба участва с представителни отбори мъже и жени в първенството на страната по бадминтон „Б“ група, където спечели право през 2020 г. да учасва при елита в „А“ група. 
         От 2020 година клубът ще участва във всички етапи на държавни индивидуални и отборни първенства от календара на БФ Бадминтон с      
представителни отбори за въздрастите:

Класирания и състезатели на Ракетлон клуб Дружба:

                               2021 г.

ДЛШ мъже и жени

1.  Кристина Желева - Жени единично - 5 място; Жени двойки -  5 място
 • Отборно мъже А група- 11 място
 • Отборно жени А група- 9 място
 • Смесени отбори - 9 място

                         2020
 • Отборно мъже А група - 9 място
 • Отборно жени А група - 5 място
 • Смесени отбори - 9 място

 • ДЛШ мъже и жени
1. Мари Христова - Жени двойки - 9 място ДЛШ под 17г. 
2. Мелиса Симеонова - Жени двойки - 9 място ДЛШ под 17г.; жени единично - 9 място
3. Теодора Тотева - Жени двойки 9 място ДЛШ под 17г.

 • ДЛШ под 15 г.
1. Мари Христова-  двойки девойки - 9 място

                         2019
 • Отборно мъже Б група - 2 място
 • Отборно жени Б група - 1 място 
 • Смесени отбори - 9 мястоБадминтон зала Европа - София
Бадминтон зала Европа - София

Бадминтон зала Европа - София

София скуош център
София скуош център

София скуош център

Спортен Център Европа
Спортен Център Европа

Спортен Център Европа

4
Години история
105
Членове
48
Състезатели
3
Спечелени титли

Parallax text

Заключително представяне на резултатите от проекта
Заключително представяне на резултатите от проекта

Заключително представяне на резултатите от проекта

Младежко овластяване и гражданска активност в област Благоевград
Младежко овластяване и гражданска активност в област Благоевград

Младежко овластяване и гражданска активност в област Благоевград

Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово
Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово

Младежко овластяване и гражданска активност в област Габрово